Wolf D. Prix

Podczas ostatniego przed wakacjami wykładu z cyklu Mistrzowie Architektury spotkaliśmy się z Wolfem D. Prix’em, austriackim architektem, który mocno przyczynił się do rozwoju dekonstruktywizmu. Główną ideą tego kierunku była chęć oderwania architektury od ograniczających swobodę twórczą zasad modernizmu, takich jak: „forma wynika z funkcji”, „czystość formy”, oraz „wierność materiałom”. Dekonstruktywiści eksperymentowali z krzywiznami  i rozmaitymi pokryciami konstrukcji, dążąc do „kontrolowanego chaosu”, zaburzenia tradycyjnej bryły i konstrukcji szkieletowej.

W 1968 roku, Wolf D. Prix założył we Wiedniu pracownię Coop Himmelblau, co tłumaczy się jako „Kooperatywa Niebieskie Niebo”. W latach 80. litera „l” została wzięta w nawias, tworząc grę słów Coop Himmelb(l)au I zmieniając znaczenie nazwy pracowni na „Podniebny Budynek”. Od 40 lat pracownia Coop Himmelb(l)au projektuje obiekty, które wzbudzają skrajne emocje i zdobywają prestiżowe nagrody. Do najbardziej znanych realizacji należą: Musée des Confluences w Lyonie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Shenzen, czy PANEUM w Asten, w Górnej Austrii.

http://www.coop-himmelblau.at/