Dietmar Eberle

Dietmar Eberle – austriacki architekt, który kieruje uznaną na całym świecie pracownią Baumschlager Eberle Architekten. Jego architekturę cechuje doskonała analiza lokalnych uwarunkowań i potrzeb użytkowników,
idąca w parze z bezkompromisową minimalistyczną formą. W każdym projekcie, główną ideą jest znalezienie rozwiązania, które spełni wymogi zarówno teraźniejszości jak i przyszłości.

W swojej metodologii projektowej, Dietmar Eberle na pierwszym miejscu stawia przejrzystość procesu projektowego. Wszystkie rozwiązania muszą być logiczne 
i łatwe do zrozumienia. Idealnym przykładem tego podejścia jest 2226 
– budynek biurowy w Lustenau, w którym mieści się siedziba pracowni. Obiekt ten zdobył w 2016 roku Nagrodę Główną w międzynarodowym konkursie Wienerberger Brick Award.

https://www.baumschlager-eberle.com